วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

ช้างเชือกนี้ถูกเจ้าของยิง

ต้องมีการบังคับก่อนที่จะทำความสอาดแผล


ทำความสอากแผลเสร็จแล้วก็ต้องฉีดยาปฏิชีวนะให้โคถูกคนใจร้ายใช้มีดฟัน

โคตัวนี้ถูกคนใจร้ายใช้มีดฟันเนื่องจากเข้าไปกินต้นข้าวโพดในไร่

หลังจากทำความสะอาดแผลและเย็บแผลเรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ ๖๐ (รุ่นสุดท้าย)